Dokümanlar


Resmi Gazete - Sayı: 32014


Meslek Lisesi Staj Sözleşmesi PDF


2022 ÖSYM Sınav Takvimi


MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği


MEB Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği


Salgın Sonrası Okula Uyum Kılavuzu ve Etkinlikler


Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları YönetmeliğiMilli Eğitim Temel Kanunu


2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi MEB


Günlük Ateş Ölçüm Formu Örneği


Lise Nakil Dilekçesi Örneği


Özel Öğretim Kurumları Kanunu


Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi


Kurum Tanıtım Yönetmeliği


Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği


Özel Öğretim Kurumları YönetmeliğiOrtaöğretim Kurumlar Yönetmeliği