Hemşire Yardımcılığı

0(212) 417 64 71

2023-2024 Yeni Dönem Kayıtları Devam Ediyor


Neden Sağlık Hizmetleri Alanı?

Gop Okulları sağlık hizmetleri sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir yerdir. Öğrenciler, çeşitli program ve kaynaklarla bu alanda başarılı olmak ve insanların yaşamlarında fark yaratmak için gereken bilgi ve becerileri edinebilir. Sağlık hizmetleri sektöründe kariyer yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Daha fazla bilgi

Sağlık Hizmetleri Alanının Avantajları ve İstihdam Alanları

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

Daha fazla bilgi

Hemşire Yardımcısı Ne İş Yapar?

Sağlık Hizmetleri Alanı, Hemşire Yardımcılığı Dalı mezunlarının kazandığı unvanlardan biri olan hemşire yardımcısı, bu liselerde okutulan bir bölüm olan hemşire yardımcılığı programından mezun olunması ile kazanılan bir unvandır. Hemşirelerin nezaretinde hastanelerde çalışabilecek olan hemşire yardımcıları, hastaların günlük yaşamlarını idame ettirmelerini, beslenme programlarının takibini, kişisel bakım ve temizliğini ve sağlık birimlerine ulaşımlarını denetler ve bu konuda hastalara yardımcı olur.

Daha fazla bilgi

Hemşire Yardımcılığına Ait Kazanımlar

• Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.

• Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.

• Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.

• Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına ve yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder.

• Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.

Daha fazla bilgi

Eğitim Programı

Hemşire yardımcısı bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

Hemşire Yardımcılığı programında; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim verilmektedir. Öğrencilerine 9. sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.

Daha fazla bilgi

Rehberlik

Rehberlik Sevisi tarafından sağlanan hizmetler:

– Bireysel Rehberlik

– Grup rehberliği

– Danışmanlık (öğrencilere-velilere – öğretmenlere)

– Mesleki yönlendirme

– Üniversite giriş sınavları hakkında bilgilendirme

– Üniversiteler hakkında bilgi temin etmek

– İlgi, beceri ve eğilimleri ölçen testler

– Üniversitelere başvuru sürecinde bilgilendirme.

Daha fazla bilgi

Üniversite

2 yıl süreli Meslek Yüksek Okulu, Ön lisans programını tamamlayan öğrenciler Tekniker unvanı ile özel sektörde çalışabilir veya KPSS Ön lisans sınavına girerek başarılı olmaları durumunda devlet memuru olarak çalışabilirler.

4 yıllığa tamamlama, 2 yıl süreli Meslek Yüksek Okulu, Ön lisans programını tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına (DGS) girerek yeterli puan almaları durumunda kendi bölümlerinin 4 yıllık fakültelerine tamamlayabilirler.

Öğrencilerimiz YGS'de 2 yıllık, LYS'de ise 4 yıllık bölümlere, kendilerine tanınan ek puan desteğinin verdiği büyük avantaj ile girebiliyorlar.

Daha fazla bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Okulumuzda profesyonel hizmet vermekte olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), öğrencilerimizin güvenliği ve profesyonel kariyerlerinde gerçekleşebilecek kazaların önüne geçebilecek önlemler konusunda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile birlikte çalışarak bilgilendirme seminerleri ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Daha fazla bilgi