Anadolu Lisesi

0(212) 417 64 71

2023-2024 Yeni Dönem Kayıtları Devam Ediyor


Amacımız

Öğrencileri üniversiteye hazırlarken akademik, ilgi alanları, beklentileri, yetenekleri göz önünde bulundurularak onların doğru tercih yapmaları sağlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan özel programımız ile öğrencilerimizin üniversite sınavındaki hedeflerine ulaşmasını sağlıyoruz.

Daha fazla bilgi

Türkçe Matematik Alanı

Anadolu Lisesi Eşit Ağırlık (Türkçe Matematik) Alanı Dersleri

Eşit Ağırlık Alanında öğrenciler için yukarıda belirttiğimiz ortak derslere ek olarak bazı dersler de yer almaktadır. Yukarıda belirttiğimiz ortak dersler 21 saattir. Buna ek olarak 1 saat rehberlik dersi bulunmaktadır. Kurumumuzda Eşit Ağırlık Alanında öğrenciler haftada toplam 45 saat ders görmektedirler.

Bu 21 saate ek olarak da 18 saatlik alan dersleri yer almaktadır. 

Bu dersler dışında 5 saat ek etüt bulunmaktadır. Ders saati haftada 45 saattir.

Daha fazla bilgi

Fen Bilimleri Alanı

Anadolu Lisesi Sayısal (Fen Bilimleri) Alanı Dersleri

Sayısal Alanında öğrenciler için yukarıda belirttiğimiz ortak derslere ek olarak bazı dersler de yer almaktadır. Yukarıda belirttiğimiz ortak dersler 21 saattir. Buna ek olarak 1 saat rehberlik dersi bulunmaktadır. Kurumumuzda Fen Bilimleri Alanında öğrenciler haftada toplam 45 saat ders görmektedirler.

Bu 21 saate ek olarak da 18 saatlik alan dersleri yer almaktadır. 

Bu dersler dışında 5 saat ek etüt bulunmaktadır. Ders saati haftada 45 saattir.

Daha fazla bilgi

Eğitim Programı

* Sınıflarımız, öğrencilerimize ders takibi için gerekli olan odaklanmayı sağlayacak şekilde, modern bir yapıda dizayn edilmiştir.

* Öğrencilerimizin takibi; okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, ölçme ve değerlendirme servisi yetkilileri ve öğretmenlerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır

* Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internetten okulumuza özgü eğitim portalı aracılığıyla takip edilebilir.

* Derslere geç kalma ve devamsızlık durumu 1.ders saati bitiminde veliye bildirilir.

* Tüm derslerden konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları, testler, öğrencilerimize verilmektedir.

* Aylık olarak konu tarama sınavları yapılmaktadır.

* 11.sınıflara hafta içi,12.sınıflar hafta sonu, hafta içi, yazın, ara dönemde etüt dersleri görürler.

* Öğrencilerin üniversiteye hazırlık amaçlı rehberlik hizmetleri ve ders çalışma teknikleri konulu seminerler düzenlenir.

* 12.sınıflara üniversite sınavına ilişkin bilgilendirme amaçlı seminerler yapılır.

* Yılın belirli zamanlarında kariyer günleri adı altında çeşitli mesleklerle ilgili kariyer günleri düzenlenir.

Daha fazla bilgi

Çift Yabancı Dil

Globalleşen dünyada sadece bilgi birikimi ve deneyim yeterli olmamakta, yabancı dilin önemi de her geçen gün artmakta. Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretimi içine alan 12 yıllık süre, tek yabancı dil öğrenmek için fazlasıyla uzun bir süredir. İnsan beyninin en esnek olduğu bu dönemde öğrenilen birden fazla yabancı dil, daha kalıcı hale gelerek çocuğun her dilde düşünerek problem çözme becerilerini geliştirmesinde büyük fayda sağlar.

Globalleşen dünyada ve uluslararası boyutta iletişim sağlayabilmek,

Yurtiçindeki birçok seçkin üniversitenin yanı sıra yurtdışında eğitim, kariyer ve uluslararası platformda iş dünyasında yer alabilmek,

İş dünyasında gittikçe artan mevcut rekabetçi ortama hazır olmak için çift yabancı dil GEREKLİLİK DEĞİL ZORUNLULUK.

Gop Okulları'nda Lise 1.sınıftan itibaren başlayan İkinci Yabancı Dil Almanca eğitiminde görsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini arttırır. Dil eğitiminde en önemli etken olan motivasyon arttırılarak, öğrenimi kolaylaştırır ve hızlandırır.

Daha fazla bilgi

Rehberlik

Rehberlik Sevisi tarafından sağlanan hizmetler:

– Bireysel Rehberlik

– Grup rehberliği

– Danışmanlık (öğrencilere-velilere – öğretmenlere)

– Mesleki yönlendirme

– Üniversite giriş sınavları hakkında bilgilendirme

– Üniversiteler hakkında bilgi temin etmek

– İlgi, beceri ve eğilimleri ölçen testler

– Üniversitelere başvuru sürecinde bilgilendirme.

Daha fazla bilgi

Etüt ve Takviye

İlgi ve yetenekleri doğrultunda meslek seçimi, çalışma alışkanlığı kazandırma, başarı takibi, stres ve sınav kaygısı, çalışmalarını yapar.

Kariyer planlamanın ilk adımı öğrencinin kendini tanımasını, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktır.

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışmanımızın uyguladığı çeşitli anket ve envanterler, kulüp çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği çeşitli sorumluluklarla öğrencimizin kendisini tanıması sağlanır, hedef belirlemesi kolaylaştırılır.

Yapılan envanterlerin sonuçları, psikolojik danışmanımızın her bir öğrenci ile yapacağı bireysel görüşmelerde değerlendirilir. Bu değerlendirme ile öğrencinin hangi akademik alanda eğitimine devam etmesinin, kendisini gerçekleştirmesi için daha doğru olabileceği belirlenir.

Daha fazla bilgi

Üniversite Sınavına Hazırlık Sistemi

Hazırlık programı 9.sınıftan itibaren başlar.

Yıl içerisinde 9.10. ve 11.sınıflara her ay  TYT deneme sınavı, her ay tarama sınavı yapılmaktadır. 12.Sınıflara her hafta TYT tarama sınavları, aylık TYT genel sınavlar ve 2.Dönem haftalık seri denemeler ve AYT denemeleri yapılmaktadır.

Okullarımızda 12. sınıf öğrencilerimize toplamda 32 adet TYT deneme sınavı, 12 adet AYT deneme sınavı uygulanır. Yabancı dil sınıflarımız için 6 Dil denemesi yapılmaktadır.

Tüm seviyelerde ayda 1 defa online tarama ve ayda 1 defa TYT deneme sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerimiz okul sistemi üzerinden hazırlanan sınavlara erişip çözebilirler.

Türkiye geneli deneme sınavları yayın grupları tarafından okulumuza gönderilen deneme sınavları ile yapılabilmektedir.

Daha fazla bilgi