Ortaokul


Amacımız ve Eğitim Programımız

* Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı ‘’ Butik Okul’’  prensibiyle hizmet veren okulumuzda tam gün sınıflar ve sınıflar 20 kişiliktir.

* 5,6,7,8. sınıflarda Matematik, Fen ve Türkçe ders saatleri arttırılmıştır. Öğrencilerimize dışarıdan hiçbir ilave çalışmaya ihtiyaç duymayacakları şekilde hazırlık takviyesi verilmektedir.

Daha fazla bilgi

Temel ve Uygulamalı Dersler

* FEN VE TEKNOLOJİ

Fen ve teknoloji dersinde öğrencinin fen ve teknolojinin doğasını anlaması amaçlanır. Fen bilimleri olarak bilinen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi istenir.

* MATEMATİK

Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.

Daha fazla bilgi

Sosyal Etkinlikler

Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları- Milli bayram kutlamaları

Değerler Eğitimi

Duvar gazetesi

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Geziler -Ders Dışı Etkinlikler (Sinema, Tiyatro,v.b.)

Daha fazla bilgi

Ödev Politikası

Öğrenciler için evde ödev yapma ve kitap okuma süreleri belirlenir.

GÜNLÜK ÖDEVLER

GOP kolejinde günlük ödevler, okul saatleri içerisinde yapılır, öğrenci evde ödeve vakit ayırmaz Böylece öğrenci dinlenmeye, vakit bulur, entelektüel gelişimini sağlar ve ailesi ile nitelikli zaman geçirir. Öğrenciye okul dışı zamanları için kitap okuma sosyal sorumluluk projelerine katılma, ilgi alanıyla ilgili araştırma yapma gibi görevlendirmeler verilir.

HAFTALIK ÖDEVLER

* Hafta içi işlenen konuları tamamlamaya ve öğrenilen bilgileri uygulamaya yönelik hafta sonu ödevleri,

* Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için ünite sonu ödevleri,

* Her bir konu bitiminde quiz yapılır.

* Hafta sonu programlarında ve etütlerde yaz tatili için okunacak kitap listeleri ve yaz ödev kitapçıkları verilir.

* Hafta sonu programlarında ve etütlerde verilen ödevler mutlaka kontrol edilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde öğrencilere tamamlatılır.

Daha fazla bilgi

Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik

Sınıf öğretmenlerimizle iş birliği içinde düzenlediğimiz etkinlik, seminer ve drama çalışmaları ile eğitsel rehberlik hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Sınıf öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler ve gözlemlerimiz doğrultusunda öğrencilerimizi yakından tanımaya çalışıyoruz.

Veli - Okul - Rehberlik Servisi üçgeni şemasıyla velilerimizle daima iletişim içinde oluyoruz.

Daha fazla bilgi

Yemek Menüsü

GOP kolejinde yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir. Yapılan yıllık anlaşma doğrultusunda yemek hizmetlerimiz taşeron şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Daha fazla bilgi