Anaokulu


Anasınıfımız

Kültürel farklılıkları kabul eden; öğrenmeye açık, hoşgörülü, sorumluluk bilinci yüksek, özgüvenli, kendini iyi ifade eden, sosyal, sorgulayan, uyumlu, keşfeden, problem çözebilen, mutlu, başarılı, bir üst yaş grubuna hazır çocuklar yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

Daha fazla bilgi

Anaokulunda Bir Gün

PLANLAMA ZAMANI: Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen Ve Matematik, Kitap, Bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

ÇALIŞMA ZAMANI: Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukların bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlem yaparak kayıtlar tutar.

TOPLANMA VE TEMİZLİK ZAMANI: Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır.

HATIRLAMA ZAMANI: Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.

Daha fazla bilgi

İlkokula Hazırlık

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 4-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmalar, parmak ve bilek kaslarının gelişimine yönelik çalışmalar, çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yönergeye uyma, konsantrasyonu arttırma hedeflenmektedir. 5-6 yaş hazırlık gruplarında, bu çalışmaların yanı sıra harf tanıma çalışmaları, ses çalışmaları ve yazmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Daha fazla bilgi

Temel Ve Uygulamalı Dersler

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ, İNGİLİZCE, OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI, FEN VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ, YARATICI DRAMA, BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK, MODERN DANS, ROBOTİK KODLAMA, GÖRSEL SANATLAR, BUZ PATENİ

Daha fazla bilgi

Sosyal Etkinlikler

PAYLAŞIM GÜNÜMÜZ, KİTAP GÜNÜMÜZ, DOĞUM GÜNLERİMİZ, SİNEMA VE TİYATRO GÜNLERİ, AİLE KATILIMI, SANAT ETKİNLİKLERİMİZ, DEĞERLER EĞİTİMİ

Daha fazla bilgi

Yemek Listesi

GOP kolejinde yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir. Yapılan yıllık anlaşma doğrultusunda yemek hizmetlerimiz taşeron şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerin günlük kalori ihtiyaçları doğrultusunda aylık olarak hazırlanır. Sabah kahvaltısı-öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

Daha fazla bilgi

Rehberlik

Okul Öncesi dönemde çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi çok önemlidir. Bu dönemde meydana gelen gelişimsel duraklamalar, yanlış davranışsal müdahaleler çocuklarda büyük hasarlara sebep olabilir. Rehberlik hizmetlerimiz bu bakış açısıyla çocukların gelişimini destekleyecek etkinlikler hazırlar. Aile eğitimi seminerleri ile çocuk gelişimi ile ilgili bilgilendirici çalışmalar yapar.

Ölçme ve değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; ayrıca İlk Yıllar Programının beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi hedefinin merkezinde yer alır.

•    Gözlem kayıtları
•    Anektod kayıtları
•    Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
•    Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
•    Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları
•    Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan (İngilizce, Beden Eğitimi, Müzik, Dans vb.) gibi yöntemler yoluyla yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler, öğrenci, öğretmen ve velilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen, veli bilgilendirme toplantıları, bireysel veli – öğretmen görüşmeleri, öğrencilerin yönettiği portfolyo toplantılarıyla ailelerle paylaşılır.

Daha fazla bilgi

Velilerimize

İlkokula hazırlık çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir. Bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri gönderilmekte, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokulu bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca; ilkokula hazır olma konusunda anne-babalar çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendirilmekte ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi

Okulumuzun Kuralları

1.Okulumuzda ders başlama ve bitiş saatlerine uyunuz.
2.Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir.
3.Çocuğunuzu Okulda kullanılmak üzere yedek kıyafetler(iki takım iç çamaşırı, bir takım alt ve üst kıyafet, çorap)gönderiniz. Okula gelecek olan yedek kıyafetlerin belinin lastikli ayakkabılarının bağcık sız olması gerekmektedir.
4.Okulumuzda velilerle görüşmek için veli görüşme günleri düzenlenir.
5.Hasta olan çocukların hastalıkları boyunca okula gönderilmemesi gerekir. Mümkün olduğunca ilaç saatlerini evde verilecek şekilde ayarlamanızı, zorunlu hallerde okula gönderilmesini tercih ediniz.
6.Çocuğunuzun devam ve devamsızlık durumlarında anaokulu idaresine haber vermeniz gerekmektedir.
7.Her ayın yemek listesi ve ders programı okulumuzun internet sitesinde yayınlanmaktadır.
8.Ders saatlerinde öğretmen görüşmesi yapılmamakta acil durumlarda okul idaresine telefonla ulaşılabilir.

Daha fazla bilgi