İlkokul


Amacımız ve Eğitim Programımız

Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı ‘’ Butik Okul’’  prensibiyle hizmet veren okulumuzda tam gün sınıflar ve sınıflar 20 kişiliktir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma tekniklerini öğretmek, Özgüveni yüksek, Bilgiye odaklı ve meraklı, sorgulama becerisi edinmiş, Farkında lığı yüksek bireyler olarak yetişirler.

1.2.ve 3.sınıflarda öğrencilerimizin akademik başarıları ders içi performansları esas alınarak değerlendirilir.

4.sınıfta öğrencilerimizin akademik başarıları yazılı sınavlar ve sınıf içi performansları esas alınarak değerlendirilir.

Daha fazla bilgi

Temel ve Uygulamalı Dersler

TEMEL DERSLER

TÜRKÇE, İNGİLİZCE, MATEMATİK, HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLİMLERİ 

UYGULAMALI DERSLER

GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ, BUZ PATENİ, DRAMA, MODERN DANS, ROBOTİK KODLAMA

Daha fazla bilgi

Sosyal Etkinlikler ve Kulüp Çalışmaları

SOSYAL ETKİNLİKLER

Kulüp Çalışmaları, Belirli Gün Ve Hafta Kutlamaları, Milli Bayram Kutlamaları, Değerler Eğitimi, Duvar Gazetesi, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Ders Dışı etkinlikler

KULÜP ÇALIŞMALARI

DEĞERLER EĞİTİMİ

Toplumsal değerleri benimseyen, sorgulayan, iletişim kurabilen, özgüveni gelişmiş etkin bireyler ve iyi vatandaşlar yetiştirmek amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin değerleri içselleştirip davranış olarak sergilemesine özen gösterilmektedir.

Daha fazla bilgi

Rehberlik

Eğitim hayatının temeli olan ilkokul kademesinde öğrencilerin psikolojik iyi oluşları oldukça önemlidir. Okuma - yazma ile akademik hayata hızlı bir giriş yapan öğrencilerimize doğru rehberlik hizmetleri ile destek oluyoruz.

Sınıf öğretmenlerimizle iş birliği içinde düzenlediğimiz etkinlik, seminer ve drama çalışmaları ile eğitsel rehberlik hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Sınıf öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler ve gözlemlerimiz doğrultusunda öğrencilerimizi yakından tanımaya çalışıyoruz.

Veli - Okul - Rehberlik Servisi üçgeni şemasıyla velilerimizle daima iletişim içinde oluyoruz.

Daha fazla bilgi

Yemek Menüsü

GOP kolejinde yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir. Yapılan yıllık anlaşma doğrultusunda yemek hizmetlerimiz taşeron şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Daha fazla bilgi